PBZ-NEKRETNINE d.o.o., Radnička 42, Zagreb
T: +385 1 6363 630, +385 1 6363 631
E: info@pbz-nekretnine.hr, W: www.pbz-nekretnine.hr

Stambeni objekt Zagreb, Peščenica-Ivekovićeva ul. / F5

Zagreb

ID: 129

Površina: 71,10 m²

Cijena: 13.229,50 kn/m²

Cijena: 1.790,00 €/m²

Nekretnina u ponudi: 1

Opis

Stambena građevina radne oznake "F5" nalazi se u naselju Ferenščica , na prostoru omeđenom produženom Ivekovićevom ulicom i Lovinčićevom ulicom, Predmetnu građevinsku česticu omeđuju ulice: • sa istočne i sjeverne strane produžena Ivekovićeva ulica čiji novi naziv je Ulica dobrovoljne oružane skupine Ban Jelačić • sa južne strane produžena Lovinčićeva ulica, • sa zapadne strane Ulica Branka Perice, Preko tih prometnica se cjelokupna nova izgradnja stambeno poslovnog kompleksa priključuje na prometnu mrežu naselja. Unutar kompleksa predviđenog lokacijskom dozvolom izgradit će se interna prometnica u smjeru istok - zapad, koja presijeca predmetnu građevinsku parcelu otprilike po polovici. Predmetna građevina oznake F5 nalazi se južno od interne prometnice uz zapadni rub parcele, položena je dužom stranom u smjeru istok – zapad, a uz njezin zapadni rub bit će prislonjen na građevinu oznake F4. Sa zapadne strane predmetne građevine nalazi se Ulica Branka Perice odakle je predviđen pješački pristup u zgradu. Gabariti, te položaj zgrade na parceli detaljno su prikazani u grafičkom dijelu elaborata. Uz granicu parcele se obzirom na tipologiju ne predviđa izgradnja ograde. U građevini je predviđena toplinska stanica koja će biti vezana na centralni toplinski sustav (CTS) HEP-Toplinarstvo - Pogon toplinske mreže. Grijanje stambenih prostora i priprema potrošne tople vode riješit će se preko individualnih toplinskih podstanica (ITPS) preko kojih će se mjeriti potrošnja toplinske energije. Projektirani energetski certifikat za stambeni dio objekta je A Namjena građevine s numeričkim pokazateljima Nadzemni dio zgrade F5 koja je predmet ovog elaborata u cijelosti je stambene namjene i sastoji se od osam nadzemnih etaža (prizemlje i 7 katova, P+7). U građevini su predviđene dvije stubišne jedinice oznake F5A (zapadno stubište) sa 95 stanova i F5B (istočno stubište) sa 90 stanova. Sveukupno je u zgradi predviđeno 185 stanova. Cijena stanova iznosi 1.790,00 €/m2, Cijena parkirališnih mjesta u podrumu: etaža -1 : 590 € / m2, etaža -2 : 390 € / m2.  Cijena vrta / terase: 290 € / m2, za plaćanje unutar 30 dana odobrava se popust od 5%. Planirano useljenje 30.04.2019.

PBZ-NEKRETNINE d.o.o., Radnička 42, Zagreb
T: +385 1 6363 630, +385 1 6363 631
E: info@pbz-nekretnine.hr, W: www.pbz-nekretnine.hr