PBZ-CARD d.o.o., Radnička 42, Zagreb
T: +385 1 6363 630, +385 1 6363 631
E: info@pbz-nekretnine.hr, W: www.pbz-nekretnine.hr

Stambeni objekt Zagreb, Peščenica - Ivekovićeva ul./ F3

Zagreb

ID: 131

Površina: od 83,20 do 98,02 m²

Cijena: 14.272,97 kn/m²

Cijena: 1.890,00 €/m²

Nekretnina u ponudi: 3

Opis

Predmet ovog glavnog projekta je nadzemni dio stambene zgrade F3, odnosno 7.faza izgradnje stambeno poslovne građevine s predškolskom ustanovom na prostoru omeđenom Ivekovićevom, Lovinčićevom i Novom ulicom 1, na k.č.br. 4091/5 k.o. Peščenica u Zagrebu.

Predmetna građevina je posljednja faza izgradnje cijelog kompleksa. Prvih 5 faza: podzemna garaža F1,F2, F3 i G, zatim nadzemni dijelove zgrada F1 i F2, podzemna garaža F4 i nadzemni dio zgrade F4 su sagrađeni i dobivene su uporabne dozvole. U tijeku je gradnja dijela 5. i 6.faze: podzemni dio F5 i nadzemni dio zgrade F5.

Zgrada F3 izgradit će se na sagrađenom podrumu F3 čiji projekt i izvedba su predvidjeli izgradnju zgrade F3. 

Izmjena i dopuna lokacijske kojoj su utvrđene prostorne mogućnosti za izgradnju stambeno-poslovne građevine (5 nadzemnih volumena oznaka F1, F2, F3, F4 i F5 sa zajedničkim podzemnim dijelom) s dječjom ustanovom i dječjim igralištem te internim prometnim, pješačkim i zelenim površinama, sve na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br 4091/5, k.o. Peščenica, na prostoru omeđenom produženom Ivekovićevom (sada Ulicom Dobrovoljačke oružane skupine „Ban Jelačić“) i Lovinčićevom ulicom te novoplaniranom ulicom oznake „nova ulica1“ (sada Ul. Branka Perice) u Zagrebu, izdana je u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje - br. 173/2017 (klasa UP/I-350-05/17-01/261, ur. broj 251-13-21-1/014-17-2 od 17.11.2017. Lokacijska dozvola izdana je na osnovu idejnog projekta koji je izradio Studio Forma Urbis, d.o.o. iz Zagreba.

U građevini je predviđena toplinska stanica koja će biti vezana na centralni toplinski sustav (CTS) HEP-Toplinarstvo - Pogon toplinske mreže. Grijanje stambenih prostora i priprema potrošne tople vode riješit će se preko individualnih toplinskih podstanica (ITPS) preko kojih će se mjeriti potrošnja toplinske energije. Projektirani energetski certifikat za stambeni dio objekta je A. Sveukupno je u zgradi predviđeno 97 stanova. Cijena stanova iznosi 1.890,00 €/m2, uz stan se obvezuje kupnja garažnog parkirališnog mjesta, cijena parkirališnih mjesta u podrumu: etaža -1 : 590 € / m2, etaža -2 : 390 € / m2.  Cijena vanjskog parkirališnog mjesta iznosi: 490 € / m2, za plaćanje unutar 30 dana odobrava se popust od 5% (izuzev na garažna parkirališna mjesta na etaži -2 i -3). Planirano useljenje 29.05.2020.